Tři králové

odděleni "Hvězdičky"
Header image

Na Tři krále jsme s Hvězdičkami odstrojili stromeček, plnili úkoly Tří králů, prošli cestu do Betléma a zpět a seznámili se s příběhem Tří králů.