Zápis do 1. třídy

Header image

ZÁPIS

do prvních tříd

Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují v dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol

čtvrtek 18. dubna 2024 od 14 do 17 hodin

  • K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2024 šesti let.
  • Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.
  • Zápis bude probíhat na těchto školách:

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, 

okres Děčín, příspěvková organizace

Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700,

okres Děčín, příspěvková organizace

Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469,

okres Děčín, příspěvková organizace

Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821,

okres Děčín, příspěvková organizace

Základní škola Varnsdorf, Východní 1602,

okres Děčín, příspěvková organizace

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46. § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.