Zápis do Mateřské školy

Header image

Zápisy do mateřských škol proběhnou dne 11.05.2023 od 13 – 16 hodin

Informace k zápisu pro školní rok 2023/2024:

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li
stanoveno jinak. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona
o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveném pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, který plní povinné předškolní vzdělávání .

Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednou v MŠ, nebo stáhnout ZDE

Směrnice o postupu přijímání dítěte

Přinést s sebou:
  • Žádost o přijetí dítěte (vyplněnou a potvrzenou od lékaře nejlépe v měsíci, kdy žádost podáváte)
  • rodný list dítěte (kopie)
  • občanský průkaz rodiče