Zápis do MŠ pro cizince

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Bratislavská 994 ve
Varnsdorfu oznamuje v dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do mateřských škol na
Pondělí 6. června 2022 od 13 do 16 hodin
∙ Zápis proběhne na MěÚ Varnsdorf v obřadní síni
∙ povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
∙ Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.
Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:
- rodný list dítěte, pokud je k dispozici
- vízový štítek nebo razítko v pasu (dítěte a zákonného zástupce)
- doklad o přechodném bydlišti.
Mgr. Petr Šmíd
ředitel školy
Header image