1. a 3.oddělení - Důležitá telefonní čísla

Děti z prvního a třetího oddělení školní družiny si dnes zopakovaly telefonní čísla, kterými můžeme zavolat hasiče, policii a záchrannou službu.
Header image