1.oddělení - Mezinárodní den rodiny

Mezinárodní den rodiny (World Family Day) se slaví už od roku 1994. Jeho smyslem je upozornit na důležitost rodiny v našem společenství jakožto základního stavebního prvku společnosti, a také jako instituce, v níž se od narození významně formuje velká část naší osobnosti a kulturních zvyklostí.
Header image