4.oddělení - Nová výzdoba

Děti ze čtvrtého oddělení školní družiny nakreslily obrazy živlů do šatny.
Header image