Den dětí

V pátek 31.května jsme ve školní družině oslavili MDD sportem. Za námahu čekal děti po sportování bonbón.
Header image