Druhé bruslení

Ve středu 2.listopadu byly děti ze školní družiny bruslit na zimním stadionu.
V jedné části ledu se pro děti vytvořilo stanoviště, kde si mohly vyzkoušet slalom, podjíždění hrazdy a jiné disciplíny.
Header image