Jarní den

V úterý 21.března jsme přivítali ve školní družině jaro. Děti si namalovaly motýly, přivítaly jaro básničkou, otevřely ho velikým klíčem a zasadily osení a hrách. Děti z dalšího oddělení zasadily jarní květiny a okolo daly osivo jarní pšenice. Misky si ozdobily zápichy, které si děti vyrobily. Děkujeme maminkám a tatínkům za jarně oblečené děti.
Header image