Osmé bruslení

V pondělí 22.ledna byly děti ze školní družiny poosmé bruslit. Jde jim to lépe a lépe.
Header image