Poděkování za sponzorský dar

Školní družina děkuje paní kuchařce Monice Paličkové za bonbóny pro děti.
Header image