1.A - Etické dílny

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence.
Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování. Zároveň splňují zásady efektivní prevence.
Header image