1.A - Slavnostní přivítání prvňáčků

V pondělí 4.září jsme přivítali naše nové prvňáčky. Přivítání se zúčastnil ThMgr. R.Solloch radní města, který popřál společně s ředitelem Mgr.Bc. Petrem Šmídem dětem hodně úspěchů. Přivítala je také jejich třídní učitelka Valérie Šmídová, Bc. Jana Plhová, jako další pedagog s asistentkou Marcelou Fidlerovou a vychovatelkou ze školní družiny Bc. Martinou Lehrochovou. Všem školáčkům přejeme mnoho úspěchů ve školních lavicích, aby si udrželi chuť poznávat vše nové a spoustu zážitků s jejich kamarády. Rodičům přejeme dostatek trpělivosti, důslednosti a mnoho radosti z úspěchů jejich dětí.
Header image