2.A - Prvouka

Dnešní netradiční výuka prvouky ve venkovním prostředí. Poznáváme dopravní značky, okolí školy a místní rybník.
Header image