4.A - Beseda v knihovně

Dne 16.5. jsme se zúčastnili milého setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou. Seznámila nás se svými knihami a jak knihy vznikají. Někteří z nás její knihy čtou. Moc se nám beseda líbila.
Header image