5.A - Celodenní projekt

Dnes proběhl Projektový den Andersen. Páťaci si tvořili komiks o Ezopově bajce o Lišce a vráně, tvořili ponaučení. V další hodině se dozvěděli o spisovatelích Astrid Lingrenové, Karlu Čapkovi a Pavlu Šrutovi. V poslední hodině soutěžili v Kahoot kvízu na téma H.Ch.Andersen a vyhlásili vítěze.
Header image