5.A - Pracovní činnosti

Pátá třída vyráběla na pracovní činnosti dřevěný věšáček. Děti to bavilo a mohou ho doma využít.
Header image