5.A - Výuka s tablety

V hodině matematiky jsme procvičovali obvody a obsahy čtverce a obdélníku, v českém jazyce předpony s-,z-....a doplňování -ě- a -je- do slov.
Header image