Informace k zápisu

ZÁPIS do prvních tříd
Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují v dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol
čtvrtek 7. dubna 2022 od 14 do 18 hodin
• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2022 šesti let.
• Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.
• Zápis bude prováděn v těchto základních školách:
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994,
okres Děčín, příspěvková organizace
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700,
okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469,
okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821,
okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Východní 1602,
okres Děčín, příspěvková organizace
Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Ve stejném termínu proběhne 1. kolo zápisu do přípravné třídy
v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700,
okres Děčín, příspěvková organizace
Zákonní zástupci předloží tyto doklady:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz