Informace ze ŠJ Edisonova

Vážené vedení města, ředitelé škol a rodiče.
Dovolte mi vás informovat o tom, že dne 27. 11. 2023 se zaměstnanci ŠJ Edisonova Varnsdorf připojí ke stávce.
Provoz celého zařízení bude uzavřen. Je nám líto, že to pro vás znamená možné problémy se zajištěním stravy pro
své děti.
Doufám, že naše důvody pochopíte.
Důvodem stávky je zabránit:
1) Snížení výdajů na platy kuchařek
2) Snížení počtu zaměstnanců
3) Slučování některých pozic nepedagogických zaměstnanců
4) Přechod pod zřizovatele, kraje atd…
Cílem stávky je zachovat provoz školní jídelny ve stávajících podmínkách, aby mohl být zajištěn provoz a nemusela
být snižována nabídka podávaných pokrmů. Většina kuchařek pracuje za zaručenou mzdu a v případě snížení platu
by jim muselo být dopláceno do této částky z jiných nákladů. Na pozici kuchařek už nyní, není snadné hledat nové
zaměstnance. Naše práce se musí dělat srdcem a důsledně, vždyť jde o děti a o naši budoucnost.
Úspory ve státním rozpočtu jsou nutné, to chápeme, ale hledat je u těch nejméně placených moc pochopitelné není.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Štefania Klocperk Čechová
ředitelka ŠJ
Header image