Informace - Volby do Školské rady

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace

lč: 70698198 Tel.: 720 936 977 www.zsms-bratislavska.cz e-mail: reditel@zsms-bratislavska.cz
Vyhlášení voleb do školské rady při ZŠ a MŠ Bratislavská
Ředitel školy v souladu s S 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s volebním řádem školské rady při ZŠ a MŠ Bratislavská vyhlašuje dne 04. 09. 2023 volby do Školské rady.
Termín voleb je stanoven na 05.IO. 2023.
I. V době od 15,00 do 16,00 hodin volí svého zástupce zákonní zástupci dětí dle kandidátky.
II. Členové volební komise: Mgr. Petr Šmíd, Mgr. Barbora Kittlová, Jiřina Trebatická,
Ve Varnsdorfu, dne 04. 09. 2023
Mgr. Petr Šmíd
Ředitel ZŠ a MŠ
Header image