Informace o zápisu do 1.ročníku ZŠ

V měsíci dubnu 2022 proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023.
K zápisu do naší ZŠ se dostavilo celkem 21 dětí, z toho k povinnému základnímu vzdělávání na naší škole jsme přijali celkem 20 dětí a celkem 1 žádost o odklad povinné školní docházky.
Na naše nové prvňáčky se těší paní učitelka Mgr. Barbora Kittlová.

PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
reg.č. rozhodnutí
1/2022 přijat/a
2/2022 přijat/a
3/2022 přijat/a
4/2022 přijat/a
5/2022 přijat/a
6/2022 přijat/a
7/2022 přijat/a
8/2022 přijat/a
9/2022 přijat/a
11/2022 přijat/a
12/2022 přijat/a
13/2022 přijat/a
14/2022 přijat/a
15/2022 přijat/a
16/2022 přijat/a
17/2022 přijat/a
18/2022 přijat/a
19/2022 přijat/a
21/2022 přijat/a
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
reg. č. rozhodnutí
10/2022 ano
Ve Varnsdorfu dne 25. 4. 2022
Mgr. Petr Šmíd
ředitel školy
Header image