Malý, velký kamarád - ŠD a Hvězdičky

Děti ze školní družiny byly za svými kamarády ve školce a namalovaly bublinkovou folií čtyři krásné jarní obrazy. Větší děti potom na ně vystříhaly a nalepily kytičky.
Header image