Mikuláš 2022

Jak je u nás ve škole již dlouholetou tradicí, dnes chodili školou páťáci, kteří dětem zahráli Mikuláše, čerty a anděli. Navštívili naše nejmenší ve školce a poté každou třídu ve škole.
Header image