Nové logo na výročí školy

Žáci a žákyně druhého ročníku oboru Grafický design se zapojili do projektu, kde dostali za úkol vytvořit logo, které bude sloužit k propagaci 185.výročí ZŠ a MŠ Bratislavská. Tři nejlepší práce byly slavnostně vyhodnoceny v prostorách ateliérů Grafického designu. Předávání se kromě ředitelů škol Ing. Bc. Petra Kotuliče a Mgr. Petra Šmída účastnili žáci základní školy a také naši žáci ze třídy 2GD. Všem, kteří se do projektu zapojili patří velké díky, nejvíce se však líbilo logo, které vytvořil Charlie Macků. Oslavy výročí, ke kterému žáci vytvářeli logo, se budou konat prvního června, symbolicky ke svátku dětí. V sídle ZŠ a MŠ Bratislavská proběhne celodenní slavnost s kulturním a sportovním zaměřením.
Header image