Oslava MDD

Ve středu 1.června jsme na naší krásné zahradě oslavili Den dětí. Děti si užily devět sportovních disciplín, dostaly výborného buřta (děkujeme za sponzorský dar panu M.Vohnoutovi), zaskákaly si na skákacím hradě, byl tu i Balónkový baron a nakonec dobrovolní hasiči likvidovali oheň. Odpoledne si děti se svými rodiči užily s velikým úsměvem na tváři.
Header image