Pálení čarodějnic 2022

Dnes jsme se s dětmi rozloučili s paní zimou, opekli buřtíky a užili mnoho zábavy na školní zahradě. Velké poděkování patří babičce Majdy a Toničky Brtinských za výborné trdelníky.
Header image