Poděkování

Děkujeme firmě Chaps za sponzorský dar Mašinku Majdinku. Veliké poděkování patří p.řediteli Vlastimilu Coufalovi.
Header image