Poděkování

Děkujeme rodičům Karolínky a Rádi Kutílkových za sponzorský dar ve formě okrasných dýní, které nám krásně vyzdobily školu.
Header image