Poděkování

Děkujeme rodičům Karolínky a Rádi Kutílkových za dýně na výzdobu školy.
Header image