ŠD - Škola v přírodě (den první)

Odpoledne jsme s dětmi byli v lese. Každý si udělal svého lesního ducha a společně jim děti postavily domečky. Také jsme měli sportovní disciplínu Neposedné špejle, při které děti trénovaly indiánskou zručnost. Na závěr si vyrobily náramky přátelství.
Header image