Školní akademie

Ve čtvrtek 27.června se konala v naší škole závěrečná akademie, na které vystoupily děti z mateřské i základní školy. Byl vyhodnocen sběr druhotných surovin. A nakonec se s námi rozloučili naši páťáci. Pro ně začne po prázdninách další etapa jejich života. S naší základní školou se v červnu loučí po pěti letech. Nedávno tady stáli jako vyplašení prvňáčci. Budou si jistě pamatovat nejen zážitky, ale i osobnosti učitelů, kteří je formovali.
Header image