Slavnostní přivítání prvňáčků

Ve čtvrtek 1.září jsme přivítali naše nové prvňáčky. Přivítání se zúčastnil pan J.Šusta, radní města, který popřál společně s ředitelem Mgr.Bc. Petrem Šmídem dětem hodně úspěchů. Přivítala je také jejich třídní učitelka Mgr. Pavlína Seitlová se slečnou asistentkou Lucií Fibigerovou a vychovatelkou ze školní družiny Bc. Martinou Lehrochovou.
Všem školáčkům přejeme mnoho úspěchů ve školních lavicích, aby si udrželi chuť poznávat vše nové a spoustu zážitků s jejich kamarády. Rodičům přejeme dostatek trpělivosti, důslednosti a mnoho radosti z úspěchů jejich dětí.
Header image