Turistický kroužek

V sobotu 6.listopadu se žáci společně se svými rodiči vydali v rámci turistického kroužku na výlet do Chrastavy. Navštívili jsme zříceninu hradu Hamrštejn, kde jsme si upekli buřty a cestou zpět jsme využili transbordér přes řeku Nisu. Všichni jsme si výlet náramně užili a už se těšíme na další dobrodružnou výpravu.
Header image