Ukázkové hodiny - Naše MŠ

Předškoláci se na chvilku proměnili ve školáky a v první třídě si vyzkoušeli, co je v září čeká. Hvězdičky společně s prvňáčky řešili nejrůznější úkoly, pracovali s interaktivní tabulí nebo si třeba poslechli, jak se děti učí číst.
Poté si vyzkoušeli hodinu tělesné výchovy v tělocvičně. Hvězdičky si den užily a už se moc těší do první třídy.
Header image