Ukázkové hodiny pro předškoláky

V uplynulém týdnu přivítala naše škola spoustu šikovných předškoláků.
Děti z 1. třídy malým dětem ukázaly, co všechno už se zvládly naučit a společnými silami pak ve dvojicích přiřazovaly, četly, doplňovaly a na závěr se naučily jednu dinosauří básničku.
Naši páťáci měli důležitou roli průvodců a pro předškoláky si zároveň připravili pohybové aktivity ve školní tělocvičně.
Všem dětem i jejich paním učitelkám děkujeme za návštěvu a budeme se na vás těšit zase za rok, nebo už v září ve školních lavicích.
Ukázkových hodin se zúčastnily děti z:
MŠ Zahrádka
MŠ Sluníčko
MŠ Slovíčko
MŠ Stonožka
MŠ Na kopečku
Header image