Zápis do první třídy 2023

13.dubna 2023 od 14.00 do 18.00
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31.srpna 2023 šesti let. Zákonní zástupci předloží u zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz.
Header image