Zápis do prvních tříd pro cizince

ZÁPIS do prvních tříd PRO CIZINCE
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Bratislavská 994 ve
Varnsdorfu oznamuje v dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol
Pondělí 6. června 2022 od 14 do 16 hodin
∙ K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2022 šesti let.
∙ Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.
∙ Zápis proběhne v 5. třídě. Po vstupu do školy se vám bude věnovat přidělená pracovnice školy.
Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:
- rodný list dítěte, pokud je k dispozici
- vízový štítek nebo razítko v pasu (dítěte a zákonného zástupce
- oprávnění dítě zastupovat (dítě zastupuje jiná osoba než zákonný
zástupce)
Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Mgr. Petr Šmíd
ředitel školy
Header image